storastorasyster kollar: SD och kulturen

Jaha, nu har jag skrivit ett antal inlägg som mest handlat om att förklara avsikten med den här bloggen och berättiga dess existens. Hoppas att ingen är tveksam längre om vad jag vill.

Äntligen är det dags att sätta igång den utlovade metodiska granskningen av Sverigedemokraternas faktiska åsikter. Hittills har väl egentligen bara ”Burka – att synas...” och ”Undring” varit vad man skulle kalla ifrågasättande.

Så lite godtyckligt bestämde jag mig för att börja med ”SD och kulturen.” Ur min startade lista av fördomar, ”Vad vi andra tror”, valde jag ut några punkter som kunde sägas ha med kulturbegreppet att göra. På SDs webbplats letade jag efter vad som sägs om kultur. Jag ville ha konkreta och uttalade ståndpunkter att jämföra med mina och andras förutfattade meningar.

Medan jag läste den officiella informationen, insåg jag snabbt att ämnesområdet ”kultur” måste delas in i (minst) tre avsnitt för att bli hanterligt.

Den första avgränsningen handlar om synen på mångkultur kontra monokultur, etnisk pluralism kontra etnisk homogenitet. Detta blir del 1 : SD och multikulti

Den andra avgränsningen är inriktad på det som SD genomgående kallar för ”det svenska kulturarvet”. Vad betyder det? Vad ingår? Hur skyddas det? Det här blir del 2: SD och det svenska 

Kort efter att inlägget publicerats beslöt jag mig för att byta ordning.  Att definiera ”det svenska”  är lite av en förutsättning för att diskutera ”multikulti”.

Den första avgränsningen är inriktad på det som SD genomgående kallar för ”det svenska kulturarvet”. Vad betyder det? Vad ingår? Hur skyddas det? Det här blir del 1: SD och det svenska

Den andra avgränsningen handlar om synen på mångkultur kontra monokultur, etnisk pluralism kontra etnisk homogenitet. Detta blir del 2 : SD och multikulti

Den tredje avgränsning omfattar uttrycket kultur i betydelsen konst, eller kulturyttringar. Vem bestämmer vad som är bra och eftersträvansvärd kultur? Ska konsten styras och i så fall hur? Alltså del 3: SD och musorna

Dessa områden överlappar delvis varandra, och min indelning är säkert subjektiv. Tanken är att varje del börjar med en eller flera punkter från fördomslistan. Med hjälp av citat från sverigedemokraterna.de (en del av projektet Sverigedemokraterna har fel) utvecklas dessa för att förtydliga ganska vanliga, möjligen ogrundade, uppfattningar om SDs ståndpunkter. Sedan presenterar jag de utdrag ur SDs egna politiska riktlinjer, principprogram, valmanifest från 2010 och vårbudget 2011 jag hittat, för att slutligen försöka sammanfatta och kanske jämföra med mina egna åsikter.

Pust och stön! Man kan ju bli överväldigad bara av tanken. Ska man verkligen sätta sig i den berg-och-dal-banan? Men lugn, bara spänn fast säkerhetsbältena, håll händerna innanför vagnsräcket – snart åker vi.

Annonser

One response to “storastorasyster kollar: SD och kulturen

  1. Imposant projekt, bästa ss — resultatet emotses med tillförsikt. Och kommer att bemötas hursom!

    Ppn

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s